Rss & SiteMap

中国毛织论坛 http://bbs.maozhi.cn

中国毛织论坛
共150 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [3][4][5][6] [7] [8]
 1. 服装制造机械也可以“无人驾驶” -- ( 0 回复 / 3166 点击) 2011/4/21 11:22:39 [浏览]
 2. 毛织业转型催生电脑横机市场 -- ( 0 回复 / 3117 点击) 2011/4/21 11:21:40 [浏览]
 3. 毛料衣服的最佳收藏法 -- ( 0 回复 / 3219 点击) 2011/4/19 11:24:29 [浏览]
 4. 毛料面料的洗涤与保养 -- ( 0 回复 / 3124 点击) 2011/4/19 11:23:17 [浏览]
 5. 洗涤毛料服装该注意什么 -- ( 0 回复 / 3247 点击) 2011/4/19 11:22:28 [浏览]
 6. 毛料衣物干洗后为何发亮 -- ( 0 回复 / 3216 点击) 2011/4/19 11:20:17 [浏览]
 7. 生产跟单流程 -- ( 0 回复 / 3401 点击) 2011/4/15 17:41:41 [浏览]
 8. 如何正确挑选羊毛衫 -- ( 0 回复 / 3221 点击) 2011/4/14 11:32:19 [浏览]
 9. 什么是高收缩纤维 -- ( 0 回复 / 3405 点击) 2011/4/14 11:27:01 [浏览]
 10. 纺纱生产中常见的质量问题 -- ( 0 回复 / 3234 点击) 2011/4/14 11:19:39 [浏览]
 11. 羊毛衫的基本知识 -- ( 0 回复 / 3219 点击) 2011/4/14 11:15:05 [浏览]
 12. 电脑横机之无机头技术介绍 -- ( 0 回复 / 3247 点击) 2011/4/13 12:09:20 [浏览]
 13. 洋垃圾鉴别方法 -- ( 0 回复 / 3246 点击) 2011/4/13 12:05:19 [浏览]
 14. 纺机业:繁荣背后的重大隐忧 -- ( 0 回复 / 3213 点击) 2011/4/11 10:27:04 [浏览]
 15. 如何巧算吓栏开针 -- ( 0 回复 / 3303 点击) 2011/4/9 12:43:35 [浏览]
 16. 怎样做毛衫圆领才好看 -- ( 0 回复 / 3417 点击) 2011/4/9 12:42:56 [浏览]
 17. 毛衫工艺吓数做法顺口溜 -- ( 0 回复 / 3154 点击) 2011/4/9 12:42:15 [浏览]
 18. 提高纱柔软性的三种方法 -- ( 0 回复 / 3112 点击) 2011/4/7 15:37:39 [浏览]
 19. 羊绒纱的基本知识 -- ( 0 回复 / 3457 点击) 2011/4/7 15:36:43 [浏览]
 20. 毛衣保存窍门 -- ( 0 回复 / 3282 点击) 2011/4/7 15:35:07 [浏览]
共150 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [3][4][5][6] [7] [8]

Copyright © 2011 maozhi.cn
Powered By DGTY Version 8.2.0
Processed in .03125 s, 1 queries.